Duszpasterze Parafii Chrystusa Króla

Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi (Mk 1,17)

Ks. Robert Grela

Proboszcz

Święcenia kapłańskie:
15 czerwca 1991 w Przemyślu

Przybycie do parafii: sierpień 2021

Kontakt:
Tel. 888 012 967 

Email: grela_r@wp.pl

Ks. Kamil Gniwek

Wikariusz

Święcenia kapłańskie:
26 maja 2012 w Przemyślu

Przybycie do parafii: sierpień 2020

Kontakt:
Email: kgniwek@op.pl

Ks. Mieczysław Sondej

Rezydent

Święcenia kapłańskie:
4 czerwca 1978 w Przemyślu

W parafii proboszczem
w latach 1989 – 2021

Od sierpnia 2021 – emeryt
Zmarł 24 Stycznia 2023 r.

Byli duszpasterze:

PROBOSZCZOWIE:

ks. Mieczysław Sondej (Proboszcz 1989 – 2021)

 

WIKARIUSZE:

ks. Andrzej Kontek (1989-1991)

ks. Piotr Rymarowicz (1991-1993)

ks. Marian Fortuna (1993-1995)

ks. Wiesław Słotwiński (1995-1996)

ks. Marian Bądal (1996-1998)

ks. Jan Bocek (1998-2002)

ks. Andrzej Wolanin (2002-2004)

ks. Bogusław Gut (2004-2006)

ks. Krzysztof Filipek (2006-2007)

ks. Krzysztof Rygiel (2007-2011)

ks. Tomasz Węgrzyński (2011-2013)

ks. Tomasz Mozgowoj (2013-2018)

ks. Tomasz Garbowski (2018-2019)

ks. Łukasz Sowa (2019-2020)

Z naszej parafii pochodzą:

ks. Krzysztof Łuczyk

ks. Andrzej Panek

ks. Witold Burda

ks. Robert Świtalski

ks. Tadeusz Janda

ks. Jacek Zakrzewski SAC

s. Grażyna Mędrala – redemptorystka