Tag Archives: misje

Koło Misyjne

Koło Misyjne

“Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu…” (Mk 16,15). Jako odpowiedź na Chrystusowe wezwanie do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji w 1998 roku powstało w tutejszej Parafii Koło misyjne. Zrzesza ono ludzi zatroskanych o rozwój misyjnego zaangażowania Kościoła.

Continue Reading