Tag Archives: ministranci

Służba Liturgiczna

Służba Liturgiczna

“Ministrare” z łaciny znaczy służyć. Ministrant jest więc osobą, która ma pomagać kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę w bliskości ołtarza służy samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas Mszy świętej.

Continue Reading