1

Nasza misja

Troska, aby każdy członek parafii przyjął Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, odkrył otrzymane od Boga dary i charyzmaty i podjął służbę na rzecz innych członków wspólnoty.

2

Nasz cel

Zachowanie stanu aktualnego (troska duszpasterska o tych, którzy chodzą do kościoła), ale także wychodzenie ku tym osobom, którzy utracili żywy kontakt z parafią.

3

Nasza wspólnota

Chcemy, aby nasza parafia stawała się żywą wspólnotą Kościoła i poprzez zaangażowanie wszystkich podejmowała dzieło ewangelizacji tych osób, które nie poznały jeszcze miłości Bożej.

Rys historyczny

Historia Parafii pw. Chrystusa Króla w Łańcucie w swych początkach sięga chwili poświęcenia kościoła filialnego, urządzonego w odpowiednio dostosowanym budynku starego młyna. Z założenia to nowe miejsce modlitwy miało być objęte posługą duszpasterską kapłanów Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie. W 1987 roku kościół otrzymał status Rektoratu, objętego szczególną troską duszpasterską księdza Mieczysława Sondej, mianowanego do pełnienia tej funkcji przez biskupa Ignacego Tokarczuka.

26 października 1987 roku rolę tymczasowej kaplicy przejął dom znajdujący się na posesji Państwa Dudków, przekazany przez tę rodzinę, wraz z działką, na rzecz Parafii. 22 listopada 1987 roku, w Uroczystość Chrysusa Króla Wszechświata, poświęcony został Krzyż i plac pod budowę nowej świątyni.

Prace budowlane ruszyły 19 lipca 1988 roku. W nieco ponad rok udało się doprowadzić nową świątynię do stanu pozwalającego na jej poświęcenie. Dokonał tego Biskup Ignacy Tokarczuk dnia 6 sierpnia 1989 roku, przybliżając najważniejszy moment erygowania nowej Parafii pw. Chrystusa Króla. Stało się to dnia 22 sierpnia, na mocy dekretu wydanego przez Biskupa Ordynariusza. Proboszczem został mianowany ks. Mieczysław Sondej, uroczyście wprowadzony na urząd tydzień później, dnia 27 sierpnia przez ks. Dziekana Władysława Kenara. Dzięki sprawnie postępującym pracom w listopadzie oddano do użytku część budynku przeznaczoną na pomieszczenia mieszkalne dla kapłanów. Pierwszy odpust w nowej Parafii odbył się 28 listopada 1989 roku.

Wśród ważnych wydarzeń, oprócz tych wyznaczanych cyklem roku liturgicznego, należy umieścić pierwszą wizytację kanoniczną, przeprowadzoną przez Arcybiskupa Józefa Michalika w 1995 roku. Ważne miejsce zajęły także obchody 10-lecia istnienia Parafii, powiązane ze święceniami diakonatu oraz Misjami Świętymi. Na długo w pamięci parafian pozostanie Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Wizerunku, które miało miejsce 5 kwietnia 2003 roku. Uroczystości trwały całą dobę, przy licznym udziale kapłanów Dekanatu Łańcut II i rodaków oraz wiernych, pod przewodnictwem Biskupa Stefana Moskwy. W 2004 roku przeprowadzono prace związane z malowaniem polichromii kościoła parafialnego, dzięki czemu świątynia stała się jeszcze piękniejsza. 16 września 2007 roku Biskup Marian Rojek dokonał kolejnej wizytacji kanonicznej tutejszej Parafii.

Zasięg terytorialny

Parafia pw. Chrystusa Króla w Łańcucie obejmuje swym zasięgiem Osiedle Gen. Maczka (bloki od 1 do 13) oraz ulice: Matejki (numery 15, 17, 19), 10 Pułku Strzelców Konnych, 29 Listopada (lewa strona od początku, prawa od numeru 20), Batorego, Głowackiego, Skotnik, Piłsudskiego (numery parzyste od 66 i nieparzyste od numeru 37), Grabskiego, Armii Krajowej (blok 20 i 24), Batalionów Chłopskich. Na terenie parafii znajduje się Szkoła Podstawowa nr 3.

Parafia w liczbach - Rok 2021

18

CHRZTY

42

I KOMUNIA

2

ŚLUBY

36

POGRZEBY