Miesiąc: październik 2021

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Jan Paweł II W roku 1993 odbyła się wizyta biskupów polskich u Ojca Świętego Jana Pawła II „ad limina […]

Continue Reading

Służba Liturgiczna

Służba Liturgiczna

“Ministrare” z łaciny znaczy służyć. Ministrant jest więc osobą, która ma pomagać kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę w bliskości ołtarza służy samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas Mszy świętej.

Continue Reading

Koło Misyjne

Koło Misyjne

“Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu…” (Mk 16,15). Jako odpowiedź na Chrystusowe wezwanie do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji w 1998 roku powstało w tutejszej Parafii Koło misyjne. Zrzesza ono ludzi zatroskanych o rozwój misyjnego zaangażowania Kościoła.

Continue Reading

Róże Różańcowe

Róże Różańcowe

Żywy Różaniec to wspólnoty osób, zwane także Różami, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie Sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą […]

Continue Reading

Diakonia Biblijno-Modlitewna

Diakonia Biblijno-Modlitewna

Składamy uwielbienie i dziękczynienie Bogu Najwyższemu za to, że w swojej łaskawości i dobroci, w roku 100-go jubileuszu objawień fatimskich, powołał do istnienia naszą wspólnotę, zapraszając nas w ten sposób do aktywnego uczestnictwa w głoszeniu i wypełnianiu orędzia fatimskiego. Zawiązanie wspólnoty było wynikiem Opatrznościowego działania Bożego. Dzieło to było stopniowo rozpoznawane w sercach kilku osób, […]

Continue Reading

Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest arcybractwem, którego celem jest kult Bożego Serca, którego celem jest „cześć, miłość i wynagrodzenie Sercu Jezusowemu. Jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”

Continue Reading