Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest arcybractwem, którego celem jest kult Bożego Serca, którego celem jest „cześć, miłość i wynagrodzenie Sercu Jezusowemu. Jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”

Członkowie Straży Honorowej starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, a wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.

W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

W ten sposób poświęcenie się Bożemu Sercu, do czego tak usilnie zachęcamy, wszystkim przyniesie korzyść. Ci, którzy znają i kochają Jezusa Chrystusa, odczują w sobie wyraźnie wzrost wiary i miłości. Ci, którzy Go również znają, ale nie dbają o zachowanie Jego praw i przykazań, będą mogli zaczerpnąć z tego Serca ogień dla rozpalenia w sobie wygasłej miłości.

Leon XIII papież

Do obowiązków członków Straży Honorowej należy:

  • Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
  • Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).
  • Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
  • Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  • Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
  • Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Leave a comment