Koło Misyjne

Koło Misyjne

“Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu…” (Mk 16,15). Jako odpowiedź na Chrystusowe wezwanie do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji w 1998 roku powstało w tutejszej Parafii Koło misyjne. Zrzesza ono ludzi zatroskanych o rozwój misyjnego zaangażowania Kościoła.

Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle planu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego.

SOBÓR WATYKAŃSKI II

Nasza działalność to najpierw własna formacja. Na comiesięcznych spotkaniach coraz lepiej poznajemy nauczanie Kościoła oraz realia życia współczesnych misjonarzy, czasami bezpośrednio z ich ust. Staramy się także o duchową i materialną pomoc dla misji. Szesnastego dnia każdego miesiąca prowadzimy modlitwę różańcową a co roku, w Wielkim Poście, rozprowadzamy własnoręcznie wykonane palmy. Nasze zadanie to także animacja misyjna wszędzie tam, gdzie żyjemy i pracujemy.

Wszystkich, którym leży na sercu, by Ewangelia Chrystusa dotarła na krańce świata, zapraszamy do współpracy i zaangażowania w to jakże ważne dzieło.

Leave a comment